Reference - 2K Consulting

Reference

Zpracování vstupní a rozdílové analýzy GDPR a auditu kybernetické bezpečnosti (2018)

Město Jindřichův Hradec

V rámci zpracování vstupní a rozdílové analýzy GDPR a auditu kybernetické bezpečnosti bylo provedeno mapování stávající ochrany osobních údajů na Městském úřadě Jindřichův Hradec a v jeho organizačních složkách. Dále byla zpracována analýza rizik, dokumentace připravenosti organizací na nařízení GDPR, vytvořena vzorová dokumentace - směrnice, interní předpisy, souhlasy se zpracováním osobních údajů. V rámci realizace zakázky bylo provedeno také školení zaměstnanců městského úřadu a jeho organizačních složek.Implementace GDPR byla realizována také pro příspěvkové organizace Města Jindřichův Hradec (4 mateřské školy, 6 základní škol, městská knihovna, technické služby).

Realizace školení v oblasti GDPR a kybernetické bezpečnosti

V průběhu roku 2018 naši auditoři přijali pozvání na řadu konferencí a odborných seminářů, kde se ujali role řečníků (seminář GDPR pro sdružení oboru vodovodů a kanalizací, semináře pro starosty i členy obecních zastupitelstev, konference pro poskytovatele soc. služeb apod.). Kromě toho naši pověřenci pro ochranu osobních údajů proškolili více než 1500 zaměstnanců a vedoucích pracovníků ve veřejné správě, ve školství v komerčním i v neziskovém sektoru.

Kompletní přehled referenčních zakázek (implementace GDPR a kybernetická bezpečnost) pro oblast veřejné správy, školství, soukromého i neziskového sektoru za období 2017/2018 najdete ve formátu PDF zde:

Audit systému odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací (2014/ 2015)

Ministerstvo dopravy ČR

V rámci vnitřního auditu byla provedena detailní analýza systému odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací  jako je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železničních dopravních cest (SŽDC) atd.  Součástí analýzy byla také realizace právní analýzy, kdy jsme hodnotili veškeré firemní dokumenty týkají se systému odměňování a porovnávali jsme, nakolik odpovídají současné legislativě. Dále jsme provedli odbornou analýzu vyplacených mezd za předcházející období a porovnávali platové podmínky všech příspěvkových organizací MD ČR, na základě kterých jsme navrhli opatření ke zvýšení motivace zaměstnanců těchto organizací.  Připomínky vyplývající z provedeného auditu byly zapracovány a systém odměňování přispěl k vyšší spokojenosti zaměstnanců.

Poskytnutí poradenství v oblasti přípravy výběrových řízení a zpracování monitorovacích zpráv

FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace (2015/ 2018)

Předmětem zakázky bylo poradenství v oblasti přípravy výběrového řízení na dodavatele zahraničního jazykového pobytu v Anglii, příprava podkladů pro zpracování závěrečných monitorovacích zpráv v rámci výzev č. 56 a č. 57 Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.  Součástí této zakázky byly odborné konzultace ze strany projektového managementu naší společnosti v souladu s požadavky a ve spolupráci s MŠMT ČR.

Kompletní zajištění konferencí a seminářů

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Předmětem veřejné zakázky bylo realizace a kompletní zajištění konferenčních služeb. V rámci projektu bylo realizováno 13 seminářů pro představení Českého systému kvality služeb, které sloužily k propagaci projektu v jednotlivých krajích a zapojení nových subjektů do projektu. Dále jsme v rámci projektu organizovali 2 konference a 1 tiskovou konferenci. Konference byly realizovány ve spolupráci s Asociací horských středisek a byly věnovány otázkám nezbytných legislativních změn a role státu při rozvoji cestovního ruchu v horských oblastech. Součástí této zakázky byli také výstupy směřující k novele zákona o podpoře cestovního ruchu v ČR.

Organizace akce Meeting Point 2015

CzechTrade

Předmětem zakázky byla realizace a organizační zajištění akce Meeting Point CzechTrade 2015. Meeting Point CzechTrade se uskutečnil ve dnech 17. až 18. února 2015 v pražském hotelu Dorint Don Giovanni. Akce byla organizována formou konzultací reprezentantů českých firem s řediteli zahraničních kanceláří. Cílem akce je dát českým podnikatelům možnost poradit se o svých plánovaných exportních aktivitách a rovněž se seznámit se specifiky vzdálených trhů (např. Kolumbie, Chile, Indonésie a Thajsko). Akce se zúčastnilo více než 400 hostů ze 100 zemí.Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.