Vzdělávání a servis pro školy - 2K Consulting

Vzdělávání a servis pro školy

Díky dlouhodobé spolupráci se školami disponuje náš tým rozsáhlými zkušenostmi v oblasti školství. Podíleli jsme se na nejednom projektu a na zpracování v rámci šablon a dalších dotačních titulů pro základní, mateřské, střední i vysoké školy. Kromě operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 nabízíme poradenství a dotační servis také v rámci aktuálních výzev IROP (Integrovaný regionální operační program).

Kromě dotačního a poradenského servisu se věnujeme implementaci GDPR, problematice ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. V rámci komplexního servisu nabízíme také vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Dotační a poradenský servis

V rámci aktuálních výzev nabízíme tyto služby:

  • Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory
  • Kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí
  • Metodický dohled při realizaci projektu
  • Zpracování podkladů pro výběrová řízení a realizace výběrového řízení
  • Zpracování úvodních, průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt
  • Vytvoření technických , organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádostí
  • Vizualizace dokumentace, grafickou úpravu, tisk, vazbu a kompletaci
  • Spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu schvalování 

GDPR, kybernetická a informační bezpečnost

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. je členem Asociace Bezpečná škola z.s. i Asociace škol a školských zařízení pro bezpečnost, z.s. Úzce spolupracujeme s MŠMT ČR a MV ČR  v oblasti metodické, kde i pro školy zabezpečujeme školení a konference, které se týkají implementace a realizace nařízení EU – GDPR. Kromě ochrany osobních údajů se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti informační a datové bezpečnosti, která s celou problematikou úzce souvisí.

Pro školy a školská zařízení nabízíme komplexní servis. Mezi naše dlouhodobé klienty patří základní i mateřské školy, střední školy, základní umělecké školy, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, domy dětí a mládeže a střediska volného času aj.

 

Rozhovory o ochraně os. údajů ve školách

Další informace o implementaci GDPR na školách najdete mj. v rozhovorech s vedoucím auditorem a pověřencem pro ochranu osobních údajů Bc. Radkem Kubíčkem, MBA. Rozhovor pro Asociaci Bezpečná škola je k dispozici ve formátu PDF zde (2017), rozhovor pro Učitelské noviny (2017) najdete na stránkách www.ucitelskenoviny.cz (přímý link na článek).Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.