Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT a bezpečnosti - 2K Consulting

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT a bezpečnosti

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI IT A BEZPEČNOSTI

Nabízíme Vám služby právní, poradenské a administrativní povahy v rozsahu zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Poradenství realizujeme na základě osobního setkání mezi pracovníky společnosti a klientem tj. veřejným zadavatelem.

Pro průběh zasedání komisí nabízíme školící prostory v rámci našeho sídla v Olomouci a v Praze, které poskytujeme pro tyto příležitosti zdarma. Jinak je samozřejmostí využití prostor našeho klienta a smluvního partnera.

Služby jsou poskytovány v souladu s aktuálně platným zněním zákona. Aktuálně se seznamujeme se všemi novelami, v případě sporných nebo nejasných ustanovení vždy konzultujeme s jednotlivými resorty ministerstev k zajištění naprosté jistoty zadavatele o správnosti jeho rozhodnutí.

Výčet hlavních činností, které jsou námi zajišťovány:

 1. Zpracování Oznámení zadávacího řízení
 2. Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese a v Úředním věstníku Evropské unie
 3. Zpracování textové části zadávací dokumentace včetně technických a obchodních podmínek
 4. Předání zadávací dokumentace včetně specifikace požadovaných služeb a vymezení množství zájemcům o veřejnou zakázku
 5. Komunikace s uchazeči VŘ a zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace
 6. Zabezpečení celého průběhu řízení a přijímání nabídek včetně pořízení potřebné dokumentace organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o jejich otevírání
 7. Příprava podkladů k posouzení a vyhodnocení nabídek pro hodnotící komisi
 8. Příprava čestného prohlášení členů, případně náhradníků, hodnotící komise
 9. Zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 10. Zpracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 11. Oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům
 12. Zveřejnění výsledků zadání na Centrální adrese a v Úředním věstníku Evropské unie

Našim klientům pomáháme poradenstvím a metodickou pomocí při zadávání zakázek malého i velkého rozsahu, kde za klienta realizujeme i průzkum trhu, ověřujeme i reference daného vítězného dodavatele produktů a služeb.Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.