Obracím se na Vás s dotazem, zda může finanční výbor (zřízený zastupitelstvem obce) kontrolovat platové výměry zaměstnanců obce. - 2K Consulting

Obracím se na Vás s dotazem, zda může finanční výbor (zřízený zastupitelstvem obce) kontrolovat platové výměry zaměstnanců obce.

Kontrolní výbor kontroluje primárně usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Cílem je prověřit, zda jsou usnesení realizována, naplňována v praxi. Dle ustanovení § 119 bod 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích plní kontrolní výbor mimo jiné i další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo. Otázka však míří na kontroly nevyžádané zastupitelstvem. Nebyl-li kontrolní výbor přímo takovou kontrolou pověřen, pak
takovou pravomocí nedisponuje, nemá pro takovou kontrolu zákonnou oporu.

Metodika odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra rozvádí problematiku seznamování se s osobními údaji kontrolním a finančním výborem takto: finanční i kontrolní výbor je oprávněn za účelem kontroly seznamovat se i bez souhlasu subjektů údajů s relevantními osobními údaji, má oprávnění seznamovat se s takovými osobními údaji zaměstnanců obce, které se přímo vztahují ke
kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

Finanční výbor může kontrolovat tzv. hrubá čísla – např. nebyl-li překročen rozpočet na mzdy, ale nepřísluší mu nahlížet a kontrolovat osobní spisy zaměstnanců, mzdové údaje. Tato pravomoc přísluší pouze starostovi obce, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, a dalším orgánům kontrolujícím pracovněprávní agendu (Český úřad inspekce práce).Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.